Kurumsal Gelişim Eğitim Programı-2019 Güz Dönemi Tamamlandı

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artmasına ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından 2016 yılında “kapasite geliştirme” motivasyonu ile başlayan program, 17-18-19 Ekim 2019 tarihlerinde 9. kez düzenlendi. Yıl içerisinde üzere iki defa yurt içinde bir kez de yurt dışında düzenlenen programın güz dönemi tamamlandı. 


 1. KGEP'te işlenen 7 ders ve eğitimciler şöyledir:
  1. Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş
  2. Proje Yazma ve Yönetme, Dr. Ömer Özdinç
  3. Gönüllü Yönetimi, Züleyha Sayın ve Merve Bircan
  4. Dijital İmkanlar, Nihat Kılıç
  5. Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme, Dr. İbrahim Taşdemir
  6. Medya İletişimi, Esra Saltık Yaman
  7. Denetleme, M. Sıddık Acarlar


Programın kontenjanı 25 katılımcı olarak belirlenmiş olmasına rağmen kontenjanın oldukça üzerinde başvuru gelmesi sebebiyle sayı 40'a kadar çıkarılmış ancak yinede her başvurana olumlu cevap vermek mümkün olmamıştır. Davet edilme aşamasında şu usul takip edilmiştir: öncelikli olarak STK'larda üst düzey yöneticiler (yönetim kurulu, mütevelli heyeti, genel sekreter) akabinde birim yöneticileri. Ek olarak bir STK'dan gelen başvuru sayısı ve başvuranların daha önceden ilgili etkinliğe katılım durumu göz önünde bulundurulmuştur.


Programa 38 farklı STK yararlanmış olup başvuruda bulunanların %85'i 20-40 yaş arası gençlerden oluşmuştur.


Programı eksiksik tamamlayan STK yöneticilerine bir tören eşliğinde sertifikaları takdim edildi.

Aile fotoğrafının çekilmesi ile 3 gün süren program sona erdi.

 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
Ömer Özdinç

Eğitimci

 
Züleyha Sayın

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
İbrahim Taşdemir

Eğitimci

 
Esra Saltık Yaman

Eğitimci

 
M. Sıddık Acarlar

Eğitimci