Züleyha Sayın

Züleyha Sayın

Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırmacı İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans ve yüksek lisansını işletme alanında yaptı. Medya ve akademik alanda eğitim programlarının hazırlanmasında görev aldı. Sivil toplum kuruluşlarında genel koordinatör olarak görev yaptı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler “Toplumsal Projeler Yönetim Organizasyonu”ndan “Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gıda Bankacılığı Sistemi ve Bir Uygulama” adlı tezi ile mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Okur ile birlikte hazırladığı “Sosyal Sorumluluk Modeli Olarak Gıda Bankacılığı” adlı kitabı yayınlandı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi “İşletme” bölümünde “Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış” alanında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim projelerinde görev almakta aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunda stratejik planlama uzmanı olarak görevine devam etmektedir.