Genç Gönüllülerin Motivasyonu

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin gönüllülük ruhunu kaybetmeden devamı ve toplum içinde iş birliği, empati ve toplu yaşama bilincinin daha olgunlaşması için gönüllülük  oldukça önemlidir.  Gönüllülük ve gönüllülük motivasyonu son yıllarda önem kazanmasına rağmen akademik olarak henüz az çalışılan bir konudur.

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak gönüllülüğü ve özellikle genç gönüllüleri daha iyi anlamak maksadıyla bu çalışma uygulandı. Nitel yöntemlerinin uygulandığı bu araştırmanın amacı, sivil toplum kuruluşlarında görev alan gençlerin, STK’larda gönüllü olarak çalışmasında devamlılığı (sürekliliği) sağlayan motivasyon faktörlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında kariyerlerinin başlangıç aşamasında bulunan, farklı STK'larda görev alan 25 genç gönüllü ile mülakatlar yapılmıştır. Bu verilerin analiz edilmesinin ardından çalışmalar rapor haline getirilmiştir. 

Çalışma Nihat Erdoğmuş'un başkanlığında, H. Merve Bircan, Züleyha Sayın ve Ömer Faruk Aydemir'in dahil olduğu KYA ekibi tarafından yürütülmüştür.