Kurumsal Yönetim El Kitabı

Kurumsal Yönetim El Kitabının hikayesi

İLKE Vakfı uzun süredir sivil toplum kuruluşlarına (STK’lar) yönelik eğitimler yapmaktaydı. 2017 yılında İLKE bünyesinde STK’larda kapasite geliştirmeye odaklanan Kurumsal Yönetim Akademisi’nin (KYA) kurulmasıyla bu eğitimlerin içerik ve biçimi yeniden yapılandırıldı. Yılda iki defa bahar ve güz dönemlerinde “STK’lar için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı” (KGEP) adıyla eğitimler yürütülmeye başlandı. Bu eğitim programı STK’larda yönetim görevi olan ve STK’larda yönetim sistemleri ve yönetim becerileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişilere yönelik hazırlandı.

STK’larda yönetim görevi olan gönüllü ve profesyonellere yönelik olan bu programın amacını dört başlıkta sıralayabiliriz:

 • STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak,
 • STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak,
 • STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak,
 • STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımı sağlamak.

Programda STK’lara yönelik aşağıdaki dersler yer alıyor:

 • Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
 • Gönüllü Yönetimi
 • Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme
 • Proje Yazma ve Yönetme
 • Dijital İmkanlar
 • Medya İletişimi
 • Denetim

Yıllar içinde derslerin kendi içinde uyumu ve katılımcıların gerçek ihtiyaçlarını karşılama düzeyi artarak program sistematik ve bütüncül bir program haline geldi. Program gelişirken bir yandan ders materyalleri de olgunlaştı ve gelişti. Program bütüncül ve sistematik bir bakış kazandırmayı amaçladığı için katılımcıların 3 günlük programın tamamına katılımları kabul şartı olarak konuldu. Başlangıçta programın tümüne katılımın zor olacağı, programı uyan derslere katılma ya da sadece ilgili derse katılma talepleri sıkça gelirken, zaman içinde hem gerekçesini doğru açıklama hem de programın katkısı görüldükten sonra bu talepler ortadan kalktı. Programa gösterilen ilginin artması hem başvurular arasından seçim yapma hem de başlangıçta düşünülen sınıf büyüklüğünü biraz artırma sonucu doğurdu. Baştan beri STK’ların yönetimi konusunda bir el kitabının eksikliği hep hissedilmekteydi. Bu ihtiyaç ve ders notlarının zaman içinde gelişmesi kitap yazma fikrini tetikledi. KGEP sırasında ders sunum notları bir kitapçık haline getirilip katılımcılarla paylaşılıyordu. Bu notlar kitabın ilk nüvesi olarak kabul edilebilir. Bu notların sadece programla sınırlı kalması yerine daha geniş bir kitlenin faydasına sunma fikri ile birlikte kitaba dönüşmesi kararı verildi. Bu kitap KGEP’teki dersler üzerine inşa edildi. Bununla birlikte programın süre kısıtı dolayısıyla yer verilemeyen ancak STK’lar için önemli konular da ilave edilerek kitabın içeriği şekillendi. Kitabın serüveni aynı zamanda Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın (KGEP) da serüveni. Birlikte ve ele ele büyüdüler. Bundan sonra da birlikte yola devam edeceklerini umuyoruz.

Kurumsal Yönetim El Kitabı'nın içerisinde şu 12 bölüm yer almaktadır:

 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Genel Özellikleri
 2. Sivil Toplum Kuruluşlarda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
 3. Sivil Toplum Kuruluşlarının İnsan Kaynakları Yönetim
 4. Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkinlik Yönetimi
 5. Sivil Toplum Kuruluşlarında Mali Yönetim
 6. Sivil Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme
 7. Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Yönetimi
 8. Sivil Toplum Kuruluşlarında Medya İlişkileri Yönetimi
 9. Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim
 10. Sivil Toplum Kuruluşlarında  Değişim Yönetim
 11. Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Faaliyetleri
 12. Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllülük Yönetimi

 
Nihat Erdoğmuş

Editör

 
Züleyha Sayın

Editör

 
H. Merve Bircan Altınsoy

Bölüm Yazarı

 
Ömer Faruk Aydemir

Bölüm Yazarı

 
Esra Saltık Yaman

Bölüm Yazarı

 
İbrahim Taşdemir

Bölüm Yazarı

 
Ali Ramazan Tak

Bölüm Yazarı

 
Mehmet Lütfi Arslan

Bölüm Yazarı

 
M. Sıddık Acarlar

Bölüm Yazarı

 
Davut Pehlivanlı

Bölüm Yazarı

 
Mücahit Soykan

Bölüm Yazarı

 
Yılmaz Yaman

Bölüm Yazarı